Δωρεάν Δοκιμή 30 ημερών
← Επιστροφή στην αρχική σελίδα
Λήψη σε μορφή .pdf

Άδεια Χρήσης Προϊόντος Λογισμικού

Το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν πωλείται το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με αυτήν την Άδεια σας χορηγούνται τα εξής δικαιώματα *:

* Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η INFOCUBE IKE επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα τίτλων και πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του περιεχομένου και μπορεί να προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους και συμβάσεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η Άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο. Εάν αυτό το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ περιέχει τεκμηρίωση που παρέχεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτής της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Δεν έχετε δικαίωμα αναπαραγωγής του έντυπου υλικού που συνοδεύει το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε τρίτους.

4. ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Μετά την εγκατάσταση του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σύμφωνα με την παρούσα Άδεια, μπορείτε να διατηρήσετε αντίγραφα για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης. Εκτός ειδικής άδειας παρεχόμενης από την INFOCUBE IKE δεν μπορείτε να έχετε παραπάνω από μία διαφορετικές εγκαταστάσεις ενεργές με την ίδια άδεια λογισμικού τελικού χρήστη. Τα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων αποτελούν ευθύνη του πελάτη.

5. ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η INFOCUBE IKE, αν και έχει ελέγξει την πιστότητα και την ποιότητα του προγράμματος, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για τη πιστότητα και τα τυχόν λάθη του Προϊόντος Λογισμικού και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση απέναντι στον πελάτη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Προϊόντος Λογισμικού. Η INFOCUBE IKE δεν εγγυάται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο πρόγραμμα, ούτε την απόλυτη ακρίβεια αυτών. Ο πελάτης αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους ή παράλειψης, οφείλει να διασταυρώνει και να επαληθεύει τις αντληθείσες πληροφορίες σε πρωτότυπες πηγές.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Greece 2.0