Δωρεάν Δοκιμή 30 ημερών
← Επιστροφή στην αρχική σελίδα
Λήψη σε μορφή .pdf

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Δεδομένου ότι η εταιρεία μας δραστηριοποιείται με νομικά πρόσωπα δεν εμπίπτει στους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων ,εκτός των φυσικών προσώπων και της επικοινωνίας μας μαζί τους

Το παρόν έγγραφο, η Πολιτική Απορρήτου, αποτελεί την επίσημη πολιτική της εταιρείας όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών που αποκτούνται από τους πελάτες της. Στο κάτωθι κείμενο εξηγείται ο τρόπος αλλά και ο λόγος συλλογής των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων από εσάς. Ακόμη, διευκρινίζεται το πώς θα γίνεται η χρήση των δεδομένων αλλά και το πώς μπορείτε να την ελέγξετε. Δεσμευόμαστε για την τήρηση του ισχύοντος πρωτοκόλου σχετικά με την προστασία και διαφύλαξη του απορρήτου σας κατά τις συναλλαγές με την εταιρεία.

2. Αποδοχή

Η συναίνεση στη συλλογή πληροφοριών, σύμφωνα με το παρόν έγγραφο της Πολιτικής Απορρήτου, πραγματοποιείται όταν γκαθιστάτε, αποκτάτε πρόσβαση ή/και χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες, όταν αποστέλλετε ένα e-mail ή όταν χρησιμοποιείτε έναν διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Αυτόματα, συμφωνείτε στην αποδοχή της χρήσης όσων αναφέρθηκαν αναφορικά με την Πολιτική Απορρήτου αλλά και τους Γενικούς Όρους Χρήσης.

3. Είδη συλλεγόμενων πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία μας, δεδομένου ότι δραστηριοποιείται με νομικά πρόσωπα και επικοινωνεί με φυσικά -εκπρόσωπος εταιρείας- πρόσωπα, περιλαμβάνουν δεδομένα τόσο προσωπικού αλλά και μη προσωπικού χαρακτήρα.

Προς κατανόηση των άνωθι, σε ένα παράδειγμα που αφορά τη χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών από εσάς, οι πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε είναι το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση e-mail, τη διεύθυνση IP σας.

4. Βασικός σκοπός συλλογής πληροφοριών

Η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες κατά την πορεία διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προκειμένου:

5. Με ποιον τρόπο η εταιρία μας συλλέγει πληροφορίες

Η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες με τον εξής τρόπο:

Πριν ή κατά τη χρονική στιγμή που συλλέγουμε πληροφορίες, θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα ώστε να σας ενημερώνουμε για την εν λόγω συλλογή της εταιρείας

6. Με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί πληροφορίες για το βασικό σκοπό για τις οποίες συνελέγησαν, όπως, εντελώς ενδεικτικά,

Όπου μας παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με ένα άλλο πρόσωπο, εγγυάστε ότι έχετε τη σχετική άδεια για να το πράξετε και ότι θα ενημερώσετε το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με την ταυτότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα του και ότι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

7. Γνωστοποίηση πληροφοριών

Οι πληροφορίες σας θα γνωστοποιούνται σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή όπως αλλιώς σας ανακοινώνεται κατά το χρόνο συλλογής των πληροφοριών. Η εταιρεία μπορεί να γνωστοποιεί τις πληροφορίες σας όπου:

8. Πηγές τρίτων μερών

Ο διαδικτυακός τόπος ή άλλο υλικό της εταιρείας μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που βρίσκονται στην κυριότητα και διαχείριση τρίτων μερών, οι οποίοι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μόλις απομακρυνθείτε από τις ιστοσελίδες της εταιρείας μας, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει πλέον και η εταιρεία μας αποποιείται κάθε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα εν λόγω τρίτα μέρη ή για το περιεχόμενο που παρέχουν. Θα πρέπει πάντοτε να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων μερών με τα οποία έρχεστε σε επικοινωνία.

9. Διασυνοριακή διαβίβαση, ασφάλεια και αποθήκευση

Αποκτώντας πρόσβαση σε έναν διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ή εγκαθιστώντας, αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της εταιρείας μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου έχουμε συμφωνήσει στο πλαίσιο μιας σύμβασης τη διατήρηση των εν λόγω πληροφοριών εντός μιας συγκεκριμένης χώρας ή περιοχής, συμφωνείτε και συναινείτε στη διασυνοριακή διαβίβαση πληροφοριών ή/και δεδομένων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί ή πιθανόν να χρησιμοποιεί σε μελλοντικό χρόνο τρίτα μέρη, όπως τις υπηρεσίες cloud της Amazon (AWS) και της Microsoft, για την αποθήκευση των e-mail, των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων της και την Google για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης. Οι πάροχοι αυτοί είναι γενικότερα εγκατεστημένοι στην Αυστραλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή/και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εταιρεία χρησιμοποιεί εύλογες, από εμπορικής σκοπιάς, φυσικές, διοικητικές και τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για να διατηρήσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών βάσει των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα ενός ατόμου όπως, μεταξύ άλλων, ασφαλή δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται από τοίχο προστασίας και συστήματα προστασίας κωδικών πρόσβασης τα οποία ανταποκρίνονται στα συνήθη πρότυπα του κλάδου. Η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο ενδέχεται να μην είναι ασφαλής και, επομένως, μεταδίδετε όλες τις πληροφορίες με δική σας ευθύνη. Άμα τη λήψει της μετάδοσής σας, η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια των μεταδιδόμενων πληροφοριών στα συστήματά μας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης ή/και των στοιχείων λογαριασμού σας και προκειμένου να διασφαλίζετε ότι τα συστήματά σας είναι ενημερωμένα και εφαρμόζουν μέτρα κατά των ιών και άλλα μέτρα προστασίας.

10. Υπεύθυνοι επικοινωνίας, πρόσβαση και διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι θα τηρεί ακριβείς, συναφείς και δέουσες πληροφορίες για τους πελάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και να ζητάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων μας ως εξής:

Η εταιρεία θα εξετάζει το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου και θα σας παρέχει πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί σχετικά με εσάς, επιτρέποντάς σας να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, ένστασης στην επεξεργασία τους, ένστασης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας, διόρθωσης ή και διαγραφής δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας (GDPR), εκτός εάν:

Εάν σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός σας θα παράσχουμε αιτιολόγηση της εν λόγω άρνησης. Για λόγους ασφαλείας, η εταιρεία δεν θα γνωστοποιεί ευαίσθητα στοιχεία ασφαλείας όπως, μεταξύ άλλων, ονόματα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία πιστωτικών καρτών

11. Παράπονα

Εάν έχετε παράπονα σχετικά με την Πολιτική απορρήτου μας ή τη συλλογή, χρήση ή διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, πρέπει να απευθύνετε τα παράπονά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (βλ. στοιχεία επικοινωνίας πιο πάνω). Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα εξετάσει το παράπονό σας και θα επιχειρήσει να βρει λύση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου, μπορείτε να ζητήσετε τη διερεύνηση του παραπόνου σας από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο ή αρχή.

12. Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ενδέχεται να αναθεωρείται κατά καιρούς χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και οι εν λόγω αναθεωρήσεις θα αναφέρονται στην πιο πάνω ανακοίνωση περί «τελευταίας τροποποίησης». Επισκεφθείτε ξανά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές. Συνεχίζοντας τη χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνετε τη συμφωνία σας με την παρούσα Πολιτική απορρήτου και οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις αυτής στο μέλλον.

Greece 2.0